Gelbes Heillicht

Gelbes Heillicht

Gelbes Heillicht

Gelbes Heillicht je volné pokračování práce s energiemi Lady Roweny zprostředkované samotnou Elisabeth Willebrand.

V překladu znamená "Žluté léčivé světlo Lady Roweny".

Její poselství zní: „Doprovázej své pocity, následuj mne do světla dobrého zdraví a lásky!“

Ona je strážkyně našeho solar-plexu a léčivého, žlutého světla i plamene, které zaplavuje naše tělo a auru.

Jako se z růže rozvíjí okvětní lístky, tak jemně obklopují plameny a světelné vlny zdraví a rozumnou lásku našeho Bytí. Soucit, láska, kreativita, tři vlastnosti, které se skrze žlutý oheň a světlo manifestují v našem solar-plexu.

Jsme připraveni dát lásku, ale také příslušnou lásku požadujeme, jsme otevření spolupráci, ale umíme i udávat směr pro cílenou spolupráci, jsme kreativní, abychom dosáhli úspěchu, ale i podporujeme druhé, kteří touto cestou chtějí jít .

Jen dodržováním těchto hlavních pravidel jsme schopni skutečně jít velkými kroky vpřed. Lady Rowena nás staví do úlohy, podporuje nás, ale tuto cestu musíme jít sami.

Daruje nám své světlo a plamen, ale prsty si můžeme popálit jen my sami, když nenasloucháme jejímu poselství. Společná cesta zlehčuje zodpovědnost, když každý vezme za sebe jednu její porci. Každý problém se rozštípne, když každý k tomu přidá ránu kladivem. Cesta, kterou nám ukazuje Lady Rowena, je cesta našeho lidského rozumu. Neměli bychom ji zklamat!

 

Toto zasvěcení probíhá jednodenním kurzem.

Cena tohoto zasvěcení činí: 2 500,-Kč

Ohledně zasvěcení na dálku se u mne informujte o jeho podmínkách.

Tento systém můžeme zařadit i mezi energie s vysokou vibrací.

 

Linie a její mistři

Elisabeth Willebrand

Hana Homolková

      • Marie Kočárková