Isis Seichim

Isis Seichim

Isis Seichim

Isis je velká matka starých egypťanů. Již ve starých královských hrobech z doby 2.300 let před n.l. je jmenována jako jedna z nejvýznamnějších bohyní.

Je dcerou země Geb a nebe Nuth, manželkou Osirise. V dávných dobách byla dokonce jejich pramatkou a roku 2850 př. n. l. ji začleněnili do egyptského Pantheonu. O jejím původním významu svědčí její nesčetné tituly a vysvědčení. V Osirisově mýtu podle Plutarchu je Isis dcera Totha.

Z toho vyplývá, že je Isis zosobněna trůnem a jako taková symbolizuje zdroj moci faraonů. Trůn také symbolizuje moc, moudrost a pravdu.

Isis byla významná jako velká léčitelka, ochránkyně jejího syna Hora a z toho bylo odvozeno, také ochránkyní všech dětí. Byla obdivována jako velká matka a ochránkyně žen.

Isis a bohyně Neith, Nephtys a Selkat často střeží jako ochranné bohyně sarkofágy zemřelých. Jsou přitom zobrazené s ptačími křídly, které obsahují čtyři rohy sarkofágu. Jako ochranná bohyně zemřelých je současně ochránkyní čtyř synů Hora, kteří střeží nádoby s vnitřnostmi zemřelých. Isis byla připsána Imseti, ochránkyni jater.

V prvním stupni se naučíte pracovat s těmito symboly

 • symbol, který vede energii dovnitř, zesiluje působení všech ostatních symbolů, koncentruje energii na zaostřený bod tím, že přivolá všechnu energii z Universa
 • symbol na odstranění silných blokád, pracuje směrem ven, zesiluje a zvyšuje intenzitu všech ostatních symbolů a používá se pro čištení prostorů
 • symbol, který otevírá bránu k naší duší prostřednictvím srdeční čakry, zvyšuje, rozšiřuje a zesiluje tělesný, emocionální a duševní aspekt bezpodmínečné lásky. rozpouští smutek, stres i stesk. používá se pro přenos energie na dálku
 • symbol odpouštění a smíření, léčení skrze sílu lásky, působí na tělesné nedostatky a problémy, které byly vyvolané skrze emocionální či mentální stres
 • symbol, který pomáhá a vytváří podporu v situacích nebo problémech, nabijí předměty léčivou energií

Ve druhém stupni se naučíte pracovat s těmito symboly

 • symbol pro lásku, harmonii, vyrovnanost, pravdu, krásu a celistvost, rozšiřuje a zvyšuje váš energetický potenciál, zesiluje energii ve všech předmětech, nakreslením tohoto symbolu do vzduchu oběma rukama dochází ke spojení s duchovními průvodci nebo vůdci, kteří mohou zvýšit vaši samoléčebnou energii
 • symbol, který se používá ve spoustě posvátných společností, zpracovává témata z minulých životů, stejně tak i karmické záležitosti, může pomoci při rozpuštění traumatických vzpomínek, navazuje kontakt s vaší duší, posiluje kontakt mezi vaším Vyšším Já a Univerzem
 • symbol, který pomáhá se spojením se zemí a s energiemi uvnitř země, používá se k manifestaci pro naplnění, nadbytek a uzemnění, vyrovnává a uvádí do harmonie ženské a mužské energie
 • symbol, který podporuje váš duchovní růst, vytváří komunikaci mezi vaší duší a vaším duchovním vedením, odstraňuje veškeré tvé bloky v čakrách, spojuje uzemnění s božským duchem, dá se s velkým úspěchem použít k odstranění bolesti zad a léčí se jejím prostřednictvím poranění páteře
 • symbol, který vás vede ke sjednocení vědomé mysli s božskostí, přináší vyrovnanost mezi všemi čakrami a propojuje je, přináší vyrovnání do rozumu a do duševních procesů, napomáhá manifestovat blahobyt, nadbytek a hojnost

Třetí stupeň je Mistr – učitel

1. a 2. stupeň je jednodenní, 3. stupeň Mistr - učitel je dvoudenní

Rozdíl mezi zasvěceními do Isis Seichim a Isis seichim Reiki je dost velký. Isis Seichim je vnímána daleko silněji, protože jsou při této iniciaci zasvěceny a propojeny čakry 1, 2, 3, 4. Já jsem toto zasvěcení vnímala více jako zemské, hutnější, podobné Seichimu. I po iniciaci probíhalo čištění daleko intenzivněji. Vřele doporučuji těm, kteří se sebou chtějí už konečně něco udělat, když nemají dostatek odvahy udělat určité změny sami.

 

 

 

Cena zasvěcení do 1. stupně činí: 1 800,-kč.

Cena zasvěcení do 2. stupně činí: 3 200,-kč.

Cena zasvěcení do 3. stupně činí: 3 000,-kč.

Cena zasvěcení celé linie najednou činí 8 000,-Kč.

Ohledně zasvěcení na dálku se u mne informujte o jeho podmínkách.

Tento systém můžeme zařadit i mezi magické, léčebné i mezi energie osobního vzestupu.

 

Linie a její mistři

Abu al Adir

Elisabeth Willebrand – Astrytia

Karel Putz

Hana Homolková

   • Alena Hrečinová
   • Petra Chlumová - energie.webz.cz
   • Filip Korčák
   • Ing. Zdeněk Kotvan - www.kotvan.cz
   • Ing. Martin Kučera
   • Hana Němcová
   • Zora Štolbová - www.dobrodejka.cz
   • Mgr. Mária Valešová Feketeová - mobil: 739 477 800
   • Šárka Zoubková