Abundia   | Merlin |   Machu Picchu   

Merlin

Merlin

Merlin

Kdo vlastně Merlin byl?

Tuto otázku si položil nejeden člověk. Podle toho co víme, byl Merlin hlavním představitelem a duchovním vůdcem druidů a keltských mnichů Británie. Jeho rad si vážili v celé zemi a daleko za jejími hranicemi.

Jeho pomoc a radu toužebně očekávali mnozí, ať už šlo o krále nebo prostý lid. Tak putoval Britanií a plnil svůj úkol, sloužit zemi, králi a národu svou magickou silou.

V jednom posvátném rituálu se Merlin a nejvyšší kněžka Avalonu Vivian, kněžka moře, spojili a zplodili zcela vědomě dceru. Aby umožnili inkarnaci mistra či mistryně, oba dlouhou dobu meditovali a spojili se magickou cestou s určitým božským aspektem. Merlin invokoval mužskou formu božské prozřetelnosti, jednoho Boha, zatímco Vivian prováděla to samé s ženským božským aspektem, totiž s matkou Zemí, Velkou Bohyní.

V této blízkosti Boha a s nejhlubší čistotou zplodila zcela záměrně dítě – v žádném případě z důvodů sexuálního uspokojení, nýbrž z důvodu, že poznala, že se nyní člověk stane stvořitelem a dárcem života.

Jen kvůli duchovní síle obou a vytvořené vysoké energii - a jen díky těmto předpokladům – bylo možné pomoci na svět duchovní mistryni. To bylo tzv. „Neposkvrněné početí“.

Dívka, kterou Merlin a Vivian zplodili se stala následovnicí své matky, novou kněžkou Avalonu. Porodila stejným rituálním způsobem tři, nám už dobře známé děti: vílu Morgan Le (velká kouzelnice bílé magie), její sestru Morgause, která se později, jak si osud přál, oddala černé magii a Artuše (později Pendragon), krále Druidů a Britanie.

Co mně přinese zasvěcení do tohoto systému a jak mohu s témito energiemi pracovat?

Jeho sílu můžete používat v každodenní době. Není zapotřebí nějakých zvláštních vědomostí. Používají se zde správné formulace vašeho přání a prosby Merlinovi o jejich naplnění,

Můžete také jednoduchými, pozitivními obřady pro každodenní použití s podporou  Merlina pracovat na svém duchovním rozvoji a pochopení vašich procesů. Můžete prostřednictvím jeho působení vytvořit silnou ochrannou energii před nebezpečím ve fyzickém světě i před útoky negativních sil.

Merlin s vámi bude vždy stále. Stačí zavolat, požádat, poděkovat. Pomůže vám vnést pocit bezpečí i štěstí do vašeho osobního života. Pocítíte jeho vedení. On přesně ví, kde je vaše štěstí a povede vás na vaší životní cestě i při plnění úkolů v této inkarnaci.

 

Kdo může o toto zasvěcení požádat?

Každý, kdo se chce s energiemi Merlina spojit a pracovat s nimi.

 

Cena tohoto zasvěcení  2500 Kč

 

Ohledně zasvěcení na dálku se u mne informujte o jeho podmínkách.

Tento systém můžeme zařadit i mezi léčebné energie, energie osobního vzestupu i vysokých vibrací.

 

Linie a její mistři

Éva Zongor

Andrea Bührer

Sabine Gasow

Kühn Andrea

Brunhilde Lemper

Tóth – Garner Marena

Elisabeth Willebrand

Karel Putz

Hana Holubová

Pavlína Moučková

Hana Homolková

      • Marie Kočárková
      • DiS. Monika Špilarová