Sirus Lemura

Sirus Lemura

Reiki Sirus-Lemura „získané channeligem“ Robertou Rianadou má co dočinění s Lemurií, Planetou X a Siriusem A+B.

Podle Roberty Rianad je vše, co jí bylo channelingem předáno, založeno na skutečných starých záznamech a spisech.

Lemurie byla v dávnověku zemským mostem mezi Asií a Amerikou. Pro existenci Lemurie neexistují žádné důkazy, ale někde v podvědomích lidí existuje velice reálně.

V knihách okultistů, které jsou opředeny tajemstvím, koluje v tichosti legenda o....Lemurii, která byla velká a dala zrodit slávě Atlantidě.“

Tento systém je rozdělen do tří stupňů.

V prvním stupni jsou tyto symboly

  • Cesta do nevědomí, uvolnění, přivádí vás do těsného kontaktu s planetami meditace a usínání, spojení s andělem (jedná se o anděla ze skupiny Myriaden-1000 božských andělů).
  • Spojení s Universem, uvolnění, bezpečí myšlenek.
  • Otevírá naše srdce lásce, probouzí v nich velkorysost a šíří ji dále, přináší vyrovnanost, soucit, radost ze života, aktivuje srdeční čakru.
  • Hluboké spojení, jako brána k božské lásce, k prosazení duchovních myšlenek a představ, tělesná energie, aktivuje korunní a čelní čakru. Pomáhá dobře usnout.
  • Přináší harmonii, pomáhá vynést kreativitu na denní světlo, rozpouští nevyřešené problémy, přináší radost, mír, pomáhá nám najít cestu ke svému vnitřnímu dítěti.

Ve druhém stupni jsou tyto symboly

  • Navrací víru v Boha, pomáhá při odpuštění sobě samému, při důvěře ve svět, ukazuje smysl života, pomáhá zesílit koncentraci a schopnost učení, aktivuje solar-plexus a čakru třetího oka.
  • Zvyšování sebehodnoty, sebedůvěry, přináší jistotu, dává nám uklidňující síly, vhodný při zvyšování požadavků na sebe samé.
  • Dobrý při meditaci, vyzařuje klid, prasílu sexuality, aktivuje kořenovou čakru.
  • Nový začátek, řešení budoucnosti, spojení s vyšší pravdou, přivádí ke spojení s Universem.
  • Kreativita, sebevědomí, krása, pocit štěstí, tvůrčí síla, aktivuje Muladhara čakru.

Ve třetím stupni jsou tyto symboly

  • Podporuje v nás odvahu, otevřenost, dosáhnutí vyšší úrovně, umožňuje dosáhnout na nejvyšší energetické vibrace pro denní život. Dovádí nás k tomu abychom si uměli nasadit energetickou korunu. Podporuje naší motivaci a schopnost koncentrace. Přináší vyrovnanost a klid se sebou samým.
  • Spojení s hvězdným systémem, teplo a radost, otevírá srdeční čakru, zde můžete „načerpat“ pozitivní energii, pozitivní používání pocitů, veselosti, pocitu štěstí, naplnění milostného života.
  • Klid, podporuje použití pozitivních energií, čistota a síla, jednota s Božstvím, nepomíjivost, věčnost, energie našich duchovních i emočních energií.
  • Dává nám ochranu, důvěru a odvahu, posouvá ducha a duši na vyšší úrovně, dovádí nás k disciplíně a vytrvalosti.
  • Krystalizuje všechno v těle, aktivuje a čistí auru i čakry, uvolňuje, integruje, přivádí k hlubokému vhledu, pomáhá k přenášení síly, posiluje duši, pomáhá nám držet se naděje, optimismu a dívat se šťastně do budoucnosti.
  • Čištění aury. Hojnost, množství, dostatek, hluboký vhled do nitra. Duševní síla, odblokování stresu, stoupá schopnost prosazení se, přímost, podporuje energie center.

Kdo může o tato zasvěcení požádat?

Každý, kdo má mistrovské vibrace jakéhokoli systému.

Tento systém je registrovaný.

Cena zasvěcení do 1. stupně činí: 1 700,-kč

Cena zasvěcení do 2. stupně činí: 3 400,-kč

Cena zasvěcení do 3. stupně činí: 5 100,-kč

Ohledně zasvěcení na dálku se u mne informujte o jeho podmínkách.

Tento systém můžeme zařadit i mezi léčebné energie, energie osobního vzestupu i vysokých vibrací.

 

Linie a její mistři

Roberta Rianad

Margareta M. Hilmmer

Elisabeth Willebrand

Hana Homolková

 
.