Shamballa 12D

Shamballa 12D

Shamballa 12D

Zakladatelem tohoto systému je Haridas Melchizedek, který tuto linii channeloval.

Zasvěcení do 12 dimenzí Shambally je 12 aktivací nebo zasvěcení pro 12 dimenzionálních úrovní. Přináší Vám kontakt s dvanácti dimenzionálními úrovněmi a paralelními skutečnostmi, které mají souvislost s těmito 12 stupni – s multi-kosmickým, multi-univerzálním aspektem věcí.

Každý z těchto dimenzionálních stupňů ve skutečnosti disponuje jednou vibrací Shambally. Když hovoříme o Shamballe, často inklinujeme k tomu, že myslíme na místo uvnitř prostoru a času páté dimenze – místo dokonalé harmonie a vyrovnanosti; souhrnu čisté, bezpodmínečné lásky.

V každé z těchto dvanácti dimenzionálních skutečností existuje jedna vibrace Shambally, lze ji označit také určitým typem zrcadlení nebo reflexe. To samé platí také pro 12 multi-univerzální skutečností. A v tomto systému nyní budeme pracovat s některými z těchto nanejvýš zajímavých energií.

Během práce s dvanácti dimenzemi, dojde u příjemce k poměrně značnému nárůstu této energie a po obdržení 12 zasvěcení do 12 energií je vám také aktivována schopnost tyto energie přenášet na další osoby.

Pracuje se zde především na aktivaci krystalických světelných těl, na integraci toho těla, označeného za světlené tělo Adama-Kadmona (prvního Adama). Toto světelné tělo Adama-Kadmona reprezentuje krystalické světelné tělo dokonalosti.

Kdo může být zasvěcen do těchto energií?

Ten, kdo byl již zasvěcen do Shambally 3110.

 

Cena tohoto zasvěcení 6000 Kč

 

Ohledně zasvěcení na dálku se u mne informujte o jeho podmínkách.

Tento systém můžeme zařadit i mezi léčebné energie i mezi energie osobního vzestupu.

 

Linie a její mistři

?

Daniela Hills

Magdaléna Doležalová

Hana Homolková