Azur Flamme

Azur Flamme

Azur Flamme

Tento systém se k nám dostal prostřednictvím channelingu Elisabeth Willebrand v roce 2008.

Pracuje se zde s andělskou bytostí Xexorem.

Strážcem naší krční čakry a léčícího, modrého světla a plamene, který zaplavuje naše tělo i auru. Jako lehký letní vánek hladí naše energetizované tělo a doprovází nás na této cestě dimenzemi. Jako lehké vlny a jazyky plamenů čistí naše fyzické tělo a zaplavuje energetické kanály. Jsme připraveni se cítit „celistvě“ a najít evtl. chybějící díly nebo nově spojit oddělené části duše, vyléčené a zaktivované.

Často se objevují vzpomínky na minulý život, kde se mohou evtl. nalézt zbylé části duše. Duše se dělí nebo odděluje části, aby tyto zážitky mohla znovu pojmout. Tato meditační cesta dává možnost pomocí azurově modrého plamene Xexora sjednotit části duše z různých dimenzí a životů. Tak má člověk možnost vyčistit starou, evtl. zatíženou karmu a zažít komplexní a posílenou duši pro další spirituální cestu.

Azurově modrý plamen je výborná pomoc pro konečné vyčištění všeho, co nám je kvůli nevyčištěné karmě kladeno do cesty, pro obnovení a novou perspektivu pro náš život. Tímto čištěním a sjednocováním oddělených částí duše vytváříme úspěšnou budoucnost. Naše kreativita a cílevědomost bude na této cestě vedena a my jsme schopni jít velmi rychle dopředu.

Krční čakra je energetické centrum komunikace, osobního vyjádření, je v ní síla mluveného slova, prozrazuje lži a posiluje pravdu. Kontroluje vnitřní hlas, může jej uvolňovat nebo také potlačovat.

Poškození krční čakry se vyznačuje stydlivostí, člověk má problémy s osobním vyjádřením, není schopen formulovat souvislé věty a to vede často k posilování nekontrolovatelných lží. Označovat něco jako "lži z nouze" je nebezpečné dokonce i v dětství, neboť tato akceptace se časem posiluje a úplně ničí krční čakru.

Xexorova energie podporuje naši komunikační schopnost, formulování vět, osobní vyjádření a posiluje náš vnitřní hlas ve smyslu léčivé energie.

Pracuje se zde s jedním symbolem.

Xexor nás podporuje, dává nám také sílu stanovovat si stále nové cíle, ale musíme si na této cestě také zachovat zdravý rozum a zohlednit naši pozemskou existenci. Dá nám potřebnou sílu, abychom mohli touto cestou jít, ale také nás nechá stagnovat, pokud by tímto postupováním vpřed extrémně trpělo naše zdraví.

 

Zasvěcení do systému Azur Flamme probíhá jednodenním kurzem.

 

Cena tohoto zasvěcení    2900 Kč

 

Ohledně zasvěcení na dálku se u mne informujte o jeho podmínkách.

Tento systém můžeme zařadit i mezi energie osobního vzestupu.

 

Linie a její mistři

Elisabeth Willebrand

Hana Homolková