Chironova astroterapie

 

Chironova astroterapie

Jde o naši autorskou metodu (Petra Postupová - Hana Homolková), kterou jsme začali provozovat pro širší veřejnost od 24. 8. 2005.

Jedná se o spojení astrologie s určitou terapeutickou technikou.

Metoda se specializuje na čištění bloků, daných napěťovými oblastmi individuálního horoskopu.

Tyto disharmonické oblasti představují různé druhy dezorientace, životní těžkosti, útrapy, omezení, produkují napětí, konflikty, nestabilitu, nejistotu, překážky, ztráty, provokují svými projevy.

Pod jejich vlivem se dostáváme opakovaně do životních krizí, vztahových zádrhelů, zdravotních problémů apod..

Chironova astroterapie čistí tyto bloky, jejichž příčina často vězí v dávné minulosti, zcela zásadním způsobem, postihujícím veškeré kořeny dané disharmonie (např. zdravotní, vztahové, profesní) a vše, co se k dané tematice vztahuje.

Odstraňuje závazky způsobené magií. Vyčistění příslušných krizových oblastí umožňuje objevit a rozvinout vrozené schopnosti na daleko hlubší úrovni, zmírnit extrémy. Poskytuje možnost korigovat nesprávné postoje a změnit ustrnulé navyklé modely myšlení a jednání, napravit omyly karmické minulosti, jež nám brání v proudění tvůrčí energie a následně plnohodnotném životě. Je cestou osobního růstu a rozvoje.

V případě, že se provádí terapie na dálku, jsou podklady pro čištění vypracované astroložkou paní Postupovou zaslány emailem terapeutce paní Homolkové i příslušnému klientovi spolu s údaji o výši částky k úhradě a číslem účtu.

O začátku zahájení terapie je zaslána klientovi SMS zpráva dle předem dohodnutého termínu. Terapie na dálku pak probíhá stejným způsobem, jako když je klient účasten osobně. Po skončení terapie se vše, co je tématem čištění vypisuje pod jednotlivými body a je přeposláno v osobní složce klientovi spolu s údaji o výši částky k úhradě a číslem účtu buď emailem nebo poštou.

Dalším krokem je telefonní rozhovor ze strany terapeutky, jehož prostřednictvím jsou klientovi předány podrobnější informace o průběhu čištění, jednotlivých bodech a mohou být rovněž zodpovězeny jeho případné dotazy.

Chiron je planetou vládnoucí čistění těla tím, že uvolňuje nejhlouběji uloženou bolest.

Synastrie

- srovnávací partnerský horoskop ukazuje oblasti, v nichž se spolu dvě osoby shodují nebo se naopak neshodují, což vytváří směs různých úrovní porozumění či neporozumění. Vzájemné harmonické aspekty v horoskopu partnerů vnášejí soulad do duality mysli. Disharmonické aspekty mezi partnery pak značí řadu lekcí na mnoha úrovních, kterým musejí oba čelit. Konflikt se často stává zdrojem osvícení, nicméně příliš mnoho konfliktů může harmonii zcela zničit, vede k napětí a krizi.

Chironova partnerská astroterapie čistí tyto vzájemné napěťové aspekty (vzájemná karmická zatížení) mezi dvěma osobami v rámci srovnávacího horoskopu. Vyčistění vzájemné disharmonie umožňuje zpracovat danou vztahovou problematiku na mimořádně hluboké úrovni, kdy karmická zátěž s ní spojená vyplouvá na povrch a my máme mnohem větší šanci nastolit rovnováhu v daném partnerském (nebo jakémkoliv osobním vztahu, např. s rodiči, dětmi, bývalými životními druhy apod.). Vyčistění příslušné synastrie nám rovněž může poskytnout sílu od vztahu ustoupit, pokud ho již delší čas pociťujeme jako neuspokojivý či frustrující, případně se vyrovnat s bolestnými zkušenostmi v souvislosti s rozpadem daného vztahu, manželství apod. Chironova partnerská astroterapie je cestou k vytvoření plnohodnotných vztahů.

více na: www.chironovaastroterapie.cz