Dračí Reiki

Dračí Reiki

O dracích je napsáno hodně pohádek i bájí, ve kterých jsou draci popisováni s různými vlastnostmi. Jsou silní, krutí, stateční, nápomocní, inteligentní a moudří.

Draci jsou nejmocnější síly v éterické říši. Existují draci: ohně, země, vzduchu a vody. Bývají i v postavení jako strážci domů; vzácných pokladů, které se dají nalézt jen za určitými branami.

Střeží přechody z ohně do světla; z vědomí do moudrosti. To je převážně prezentováno v západních kulturách. Ve východních kulturách, jsou draci považováni za nebeské posly, kteří střeží obydlí a poklady božstev a vládnou nad veškerými ostatními silami.

Existují také formy draků jako: draci hromů, draci mraků a deště, draci země, kteří čistí řeky. Císařští draci ochraňují císařství a obdařují jej nejvyšší mocí. S draky, kteří vládnou síle Yin a Yang se setkáte ve východním učení Tao. Mistrovi, který se naučil vládnout této síle, se říká "ten, kdo umí jezdit na drakovi", neboli "dračí jezdec".

Mocná ochrana, dokonalost, nadřazený zrak, nejvyšší štěstí a nejvyšší moc i síla je daná tomu, kdo je zrozen pod silou draka.

Silová linie země, Leylines (Lejlajns), je nazývaná dračí stopou. Energetické body těla, jsou nazývané dračí body. Přibývající a ubývající bod měsíce v horoskopu je dračí síla. Ona prozrazuje odkud člověk pochází, jakou silou je vybaven a kam půjde. Draci mají mocné síly, které v nás dřímají . Čím častěji je budeme následovat, tím více se v nás probudí vnitřní síla, naše osobní moc. Moc je ve své podstatě neutrální energie. Důležité je za jakým účelem ji člověk použije, jestli ji ovládá nebo jestli ona ovládá jeho.

V dračím Reiki se snažíme s touto silou zase spojit. Toužíme se vrátit zpátky k naší duchovnosti, vnímat věci, které se skrývají za clonou.

Dračí reiki je jedna z cest, která vám v tomto procesu může pomoci, abyste dosáhli tohoto cíle.

V tomto zasvěcení se naučíte pracovat s těmito symboly:

 • když chceme něco změnit nebo transformovat
 • pro vyrovnání elementů v těle, duši i duchu
 • na zesílení či aktivaci spojení mezi tělem, Vyšším Já a vnitřním dítětem
 • na sjednocení dvou různých sil do jednoty
 • sjednocuje, posiluje, vyrovnává a dokončuje - tělo – duši – ducha
 • nechá rozsvítit vaše srdce
 • síla, moc, klid, moudrost, život, mír a světlo - mistrovský

Kdo může být do tohoto systému zasvěcen?

Ten, kdo je již mistr-učitel jakéhokoli systému Reiki či energií.

Když jsem byla do tohoto systému zasvěcena, prožívala jsem pocit nesmírné volnosti a svobody. Ukázali se mi draci a já hned věděla, že s jejich pomocí dokážu vše s naprostou lehkostí, volností, naplněna obrovským klidem a mírem.

 

Zasvěcení do tohoto systému probíhá jednodenním kurzem.

 

Cena tohoto zasvěcení     3500 Kč

 

Ohledně zasvěcení na dálku se u mne informujte o jeho podmínkách.

Tento systém můžeme zařadit i mezi energie osobního vzestupu a vysokých vibrací.

 

Linie a její mistři

Andrej Zele

Bernhard Mielchen

Andrea Baginski

Irmtraud Nauth

Elisabeth Willebrand (Astrytia)

Karel Putz

Hana Homolková

   • Tomáš Jirásko - www.jirasko.net
   • Marie Kočárková
   • Vladimíra Rašková
   • Václav Tauber
   • Martina Tauberová