El Morya

El Morya

El Morya

Vůle, ochrana, síla.

Jeho poselství zní:

„Božská sílo, tvá vůle se staň, řiď mé chování. Buď v mých myšlenkách. Veď můj osud.“

Prinz z Indie, narozený v Radjut.

Chohan vládne prvnímu paprsku, kořenové čakře. Jeho energie nás zaopatřuje mírem, harmonií a podporuje vědomí.

Vytváří nové ,pozitivní způsoby chování, posiluje sílu vůle a podporuje spirituální cíle.

Zlehčuje úlohy materiálního života, podporuje a posiluje schopnost najít tu správnou životní cestu.

Skrze jeho působení se odkrývají naše talenty a dává nám možnost tuto novou, odkrytou schopnost začlenit do běžného života.

V neposlední řadě podporuje poznání smyslu reinkarnace a podílí se na úloze lidské evoluce a řídí ji.

Zasvěcení do energie El Morya probíhá ve třech termínech, které po sobě následují s jednotlivými odstupy s individuálním přihlednutím k jednotlivci:

1. stupeň - objasnění cesty

2. stupeň - poznání a odstranění vrozených vzorců

3. stupeň - běžné vysvětlení (vzorce, které u 1. a 2. stupně ještě pevně ulpěly, budou 3. stupněm odstraněny; hlubokou meditací a prosbou o „spolupráci“ Sanandy, budou pevně držená paradigma stržena)

Kdo může být zasvěcen do těchto energií?

Ti, kteří mají již mistrovské vibrace.

Není nutný Mistr/Učitel, stačí stupeň Mistr.


Cena tohoto zasvěcení 1900 Kč

 

Ohledně zasvěcení na dálku se u mne informujte o jeho podmínkách.

Tento systém můžeme zařadit i mezi léčebné energie i mezi energie osobního vzestupu.

 

Linie a její mistři

?

Elisabeth Willebrand

Hana Homolková

      • Magdaléna Doležalová
      • Marie Kočárková