Gelbes Heillicht

Gelbes Heillicht

Gelbes Heillicht

Gelbes Heillicht je volné pokračování práce s energiemi Lady Roweny zprostředkované samotnou Elisabeth Willebrand.

V překladu znamená "Žluté léčivé světlo Lady Roweny".

Její poselství zní: „Doprovázej své pocity, následuj mne do světla dobrého zdraví a lásky!“

Ona je strážkyně našeho solar-plexu a léčivého, žlutého světla i plamene, které zaplavuje naše tělo a auru.

Jako se z růže rozvíjí okvětní lístky, tak jemně obklopují plameny a světelné vlny zdraví a rozumnou lásku našeho Bytí. Soucit, láska, kreativita, tři vlastnosti, které se skrze žlutý oheň a světlo manifestují v našem solar-plexu.

Jsme připraveni dát lásku, ale také příslušnou lásku požadujeme, jsme otevření spolupráci, ale umíme i udávat směr pro cílenou spolupráci, jsme kreativní, abychom dosáhli úspěchu, ale i podporujeme druhé, kteří touto cestou chtějí jít .

Jen dodržováním těchto hlavních pravidel jsme schopni skutečně jít velkými kroky vpřed. Lady Rowena nás staví do úlohy, podporuje nás, ale tuto cestu musíme jít sami.

Daruje nám své světlo a plamen, ale prsty si můžeme popálit jen my sami, když nenasloucháme jejímu poselství. Společná cesta zlehčuje zodpovědnost, když každý vezme za sebe jednu její porci. Každý problém se rozštípne, když každý k tomu přidá ránu kladivem. Cesta, kterou nám ukazuje Lady Rowena, je cesta našeho lidského rozumu. Neměli bychom ji zklamat!

 

Toto zasvěcení probíhá jednodenním kurzem.

 

Cena tohoto zasvěcení   2500 Kč

Ohledně zasvěcení na dálku se u mne informujte o jeho podmínkách.

Tento systém můžeme zařadit i mezi energie s vysokou vibrací.

 

Linie a její mistři

Elisabeth Willebrand

Hana Homolková

      • Marie Kočárková