Homeopatie - Ki

homeopatie

Homeopatie

Tento systém byl vyvinut léčitelkou a klasickou homeopatkou Kirstin Reinelt v duchovní spolupráci s Dr. Samuelem Hahnemannem, archandělem Metatronem a bytostmi každého uvedeného homeopatického prostředku.

Co je homeopatie?

Homeopatie je léčebnou metodou, která je založena na „principu podobnosti“.

Její název je složen z řeckých slov „homofon“ (= podobný) a „pathos“ (= utrpení) a pochází od objevitele vědecké homeopatie, lékaře, lékárníka a chemika Dr. Samuela Hahnemanna (narozen 1755 v Míšni, zemřel 1843 v Paříži).

Je léčebným postupem, při kterém je docíleno uzdravení potencováním (zředěním) rostlinných, živočišných nebo minerálních účinných látek.

Když se někde vyskytnou znaky onemocnění, je to znamení toho, že se tato životní síla vychýlila z harmonie. Teprve za těchto podmínek mohou např. bakterie nebo viry zaútočit.

Úkol homeopaticky činného člověka může tedy spočívat jen v tom, aby vhodnými prostředky uvedl životní sílu opět do pořádku a harmonie.

Vhodný prostředek je jednoduše poslán na místo, kde je ho třeba. Například při naražení nohy = poslat arniku na místo nebo při trémě – poslat gelsemium do aury atd.

V protikladu ke klasické homeopatii není u Homeopatie-ki potřebné udávat vybranou potenci. Jde zde jedině o informaci toho jednotlivého prostředku. Protože nemusí být rozpouštěny energie/informace z pra-substance, není třeba potencovat. Stačí čistá informace, že je prostředek přítomen a působí přímo.

Tento systém obsahuje dvě zasvěcení po sobě jdoucí, při kterých je adeptovi předáváno vibračně 26 druhů homeopatických ingrediencí, s kterými pak posléze pracuje.

Kdo může o toto zasvěcení požádat?

Každý, kdo prošel zasvěcením do jakékoli mistrovské linie.

Zasvěcení do systému Homeopatie-Ki probíhá jednodenním kurzem.

 

Cena tohoto zasvěcení   2000 Kč

Ohledně zasvěcení na dálku se u mne informujte o jeho podmínkách.

Linie a její mistři

Kirstin Reinelt

?

Eva Melzerová

Marie Kočárková

Hana Homolková