Isis Seichim

Isis Seichim

Isis Seichim

Isis je velká matka starých egypťanů. Již ve starých královských hrobech z doby 2.300 let před n.l. je jmenována jako jedna z nejvýznamnějších bohyní.

Je dcerou země Geb a nebe Nuth, manželkou Osirise. V dávných dobách byla dokonce jejich pramatkou a roku 2850 př. n. l. ji začleněnili do egyptského Pantheonu. O jejím původním významu svědčí její nesčetné tituly a vysvědčení. V Osirisově mýtu podle Plutarchu je Isis dcera Totha.

Z toho vyplývá, že je Isis zosobněna trůnem a jako taková symbolizuje zdroj moci faraonů. Trůn také symbolizuje moc, moudrost a pravdu.

Isis byla významná jako velká léčitelka, ochránkyně jejího syna Hora a z toho bylo odvozeno, také ochránkyní všech dětí. Byla obdivována jako velká matka a ochránkyně žen.

Isis a bohyně Neith, Nephtys a Selkat často střeží jako ochranné bohyně sarkofágy zemřelých. Jsou přitom zobrazené s ptačími křídly, které obsahují čtyři rohy sarkofágu. Jako ochranná bohyně zemřelých je současně ochránkyní čtyř synů Hora, kteří střeží nádoby s vnitřnostmi zemřelých. Isis byla připsána Imseti, ochránkyni jater.

V prvním stupni se naučíte pracovat s těmito symboly

  • symbol, který vede energii dovnitř, zesiluje působení všech ostatních symbolů, koncentruje energii na zaostřený bod tím, že přivolá všechnu energii z Universa
  • symbol na odstranění silných blokád, pracuje směrem ven, zesiluje a zvyšuje intenzitu všech ostatních symbolů a používá se pro čištení prostorů
  • symbol, který otevírá bránu k naší duší prostřednictvím srdeční čakry, zvyšuje, rozšiřuje a zesiluje tělesný, emocionální a duševní aspekt bezpodmínečné lásky. rozpouští smutek, stres i stesk. používá se pro přenos energie na dálku
  • symbol odpouštění a smíření, léčení skrze sílu lásky, působí na tělesné nedostatky a problémy, které byly vyvolané skrze emocionální či mentální stres
  • symbol, který pomáhá a vytváří podporu v situacích nebo problémech, nabijí předměty léčivou energií

Ve druhém stupni se naučíte pracovat s těmito symboly

  • symbol pro lásku, harmonii, vyrovnanost, pravdu, krásu a celistvost, rozšiřuje a zvyšuje váš energetický potenciál, zesiluje energii ve všech předmětech, nakreslením tohoto symbolu do vzduchu oběma rukama dochází ke spojení s duchovními průvodci nebo vůdci, kteří mohou zvýšit vaši samoléčebnou energii
  • symbol, který se používá ve spoustě posvátných společností, zpracovává témata z minulých životů, stejně tak i karmické záležitosti, může pomoci při rozpuštění traumatických vzpomínek, navazuje kontakt s vaší duší, posiluje kontakt mezi vaším Vyšším Já a Univerzem
  • symbol, který pomáhá se spojením se zemí a s energiemi uvnitř země, používá se k manifestaci pro naplnění, nadbytek a uzemnění, vyrovnává a uvádí do harmonie ženské a mužské energie
  • symbol, který podporuje váš duchovní růst, vytváří komunikaci mezi vaší duší a vaším duchovním vedením, odstraňuje veškeré tvé bloky v čakrách, spojuje uzemnění s božským duchem, dá se s velkým úspěchem použít k odstranění bolesti zad a léčí se jejím prostřednictvím poranění páteře
  • symbol, který vás vede ke sjednocení vědomé mysli s božskostí, přináší vyrovnanost mezi všemi čakrami a propojuje je, přináší vyrovnání do rozumu a do duševních procesů, napomáhá manifestovat blahobyt, nadbytek a hojnost

Třetí stupeň je Mistr/Učitel

1., 2., 3. stupeň Mistr/Učitel probíhá jednodenním kurzem.

Rozdíl mezi zasvěceními do Isis Seichim a Isis seichim Reiki je dost velký. Isis Seichim je vnímána daleko silněji, protože jsou při této iniciaci zasvěceny a propojeny čakry 1, 2, 3, 4. Já jsem toto zasvěcení vnímala více jako zemské, hutnější, podobné Seichimu. I po iniciaci probíhalo čištění daleko intenzivněji. Vřele doporučuji těm, kteří se sebou chtějí už konečně něco udělat, když nemají dostatek odvahy udělat určité změny sami.

 

 

 

Cena zasvěcení  1. stupně 1800 Kč
Cena zasvěcení  2. stupně 3200 Kč
Cena zasvěcení  3. stupně 3100 Kč
Cena zasvěcení celé linie najednou 8000 Kč

 

Ohledně zasvěcení na dálku se u mne informujte o jeho podmínkách.

Tento systém můžeme zařadit i mezi magické, léčebné i mezi energie osobního vzestupu.

 

Linie a její mistři

Abu al Adir

Elisabeth Willebrand – Astrytia

Karel Putz

Hana Homolková