Ki Manna

Ki Manna

Ki Manna

Tento systém spatřil světlo světa díky Leonii Faye.

Jestliže jste se rozhodli projít zasvěcením do tohoto systému, je nad slunce jasné, že jste se už zbavili velkého množství starých blokujících přesvědčení a posunuli se ve svém osobním vývoji blíže k vašemu duchu a nyní jste připraveni odhalit závoj, který zastírá pravdu.

Ki Manna je systém, který se zabývá nitrem člověka o jeho osobní síle, kterou má jako bytost světla.

Již jste Mistrem. Mistrovsky jste zvládli tuto realitu a jste nyní připraveni přijmout vaši osobní sílu, která se skrývá uvnitř vašeho nitra. Tato modalita je nazývána „Mistrem léčení“. Chcete se stát ztělesněním síly, esence a moudrosti.

Ki Manna rozeznává a vidí vaši léčitelskou sílu, schopnost předávat vědění dále a vidí vás jako duchovní duši.

Už jste ve vašem osobním životě prožili tváří v tvář mnoho osobních lekcí, které byly tzv. cihlami a základem pro vaše uměle vytvořené struktury, které spadly a proměnily se v prach, aby byly odhaleny překrásné zahrady, jezera a květiny, ukryty ve vaší překrásné duši.

Jste Bohem i Bohyní a navíc ještě čistou esencí ducha. Když zavřete oči, vidíte se jako čistou energií a jste schopni léčit a probudit kohokoliv a také cokoliv. Nejenom, že na této úrovni pracujete jako léčitel, ale také pracujete s jinými inkarnačními úrovněmi, planetami, bytostmi a dimenzemi.

Ki Manna má moc z vás udělat ducha (míněno tak, že z vás udělá čistou duchovní energii na planetě Zemi, dalších úrovních existence, planetách a nasměruje a zahájí léčení a probuzení).

Ki Manna je také schopná najít všechny roztroušené kousky vaší duše, které byly ztraceny a sjednotí je v Jednotu, což vám pomůže vyléčit se kompletně na všech úrovních.

Ki Manna má sílu a schopnost ovlivnit nejenom osobu, která dostává léčení, ale také kohokoliv a cokoliv, co je jakýmkoliv způsobem spojeno s léčenou osobou. Léčí atomové struktury a skupinovou vědomou kontrolu. Také aktivuje další velmi silné léčivé modality a pomáhá jim spojit jejich síly při léčení.

Symbol, který se zde používá se jmenuje ‘Ki Manna’ , což znamená - spojení životní energie s universální energií.

"Ki" je druh energie univerzální životní síly, která nás propojuje s energií, která pracuje skrze světlo, zvuk a vibrace.

"Manna" je druh energie pevné životní síly, která propojuje universální energie a pomáhá nám manifestovat zvuky, světelné vlny a frekvence do hmotné energie, se kterou můžeme pracovat ve fyzickém těle. Z tohoto pak mají užitek oba dva, klient i léčitel, jelikož jsou schopni vidět negativní energii a lépe ji porozumět, stejně tak, jako ji efektivněji vyléčit.

Používáním symbolu přivoláváme sílu Ki Manny jako věčnou, stále kvetoucí a neustále se rozvíjející mnohobarevnou květinu. Když se aktivuje, začne se rozpínat a vysílat velké množství energie čisté lásky celého Universa. Tato energie je posléze nasměrovaná vám a stává se vaší osobní léčivou energií, se kterou posléze můžete dělat to, co vás napadne.

Čím více tuto energii používáte sami na sobě i na druhých, tím více budete schopni pojmout této energie do své vlastní léčivé „banky“.

Ki Mannou  se stanete více vyrovnanými a silnými.

 

Kdo může být do této energie zasvěcen?

Každý, kdo absolvoval zasvěcení do mistrovství jakékoli linie.

V případě, že jste již mistry jakékoli linie, lze oba stupně absolvovat v celku.

 

Cena zasvěcení žákovského stupně    2100 Kč
Cena zasvěcení mistrovského stupně  2100 Kč
Cena zasvěcení celé linie najednou  4000 Kč

 

Ohledně zasvěcení na dálku se u mne informujte o jeho podmínkách.

Tento systém lze také zařadit i mezi léčebné energie a energie osobního vzestupu.

Toto zasvěcení pro mne bylo velkým zážitkem a především přínosem. Cítila jsem při jeho přijímání, jak se ve mně spojuje nebe se zemí v jedno. Ki Manna se pro mne stala jedním z nejdůležitějších zasvěceních. Moje vibrace se zase o určitou část zvýšily a od té doby můžu říci, že se mi daří je držet dlouhodobě na vyšší úrovni. Jsem šťastná a děkuji mému Božskému já a všem kdo mne vedli a byli účastni tohoto zasvěcení i následného očišťovacího procesu, že jsem tímto zasvěcením prošla.

Linie a její mistři

Leonie Faye

?

Lenny Trčková

Hana Homolková