Magus et Magicus

Magus et Magicus

Magus et Magicus

Tento systém byl předán lidstvu prostřednictvím Elisabeth Willebrand.

Je to registrovaný systém, kterým se můžete v jednotlivých energetických centrech osvobodit od vlivů nemocí a jejich způsobenými energiemi až k prvopočátku.

Magie vzniká skrze energetická centra našeho těla. Příroda a člověk žijí na jedné rovině, přičemž jak na zemi, tak i v celém Univerzu, jako síť se navzájem svážou energetická klubíčka a vytvoří "celek".

Všechny živé bytosti a předměty jsou navzájem provázané a všechno je živeno tím samým "spiritem" - duchem. Člověk postupem času a špatnou evolucí tuto vlastnost ztratil a odnaučil se jí.

Havajský šaman Herb Kawinui Kane jednou řekl: "Většina kultur jsou velmi podobné, avšak zcela rozdílné od moderního světa".

 Čím více se lid soustředí na techniku, tím více ztrácí svou přirozenou vlastnost svých hodnot a vědění.

Albert Einstein byl ale názoru, že člověk, i když mnoho zapomněl, stále ještě má schopnost znovu probudit existenci svých sil: "všechno, co má hodnotu, je intuice". - řekl Einstein - "intuitivní duch je dar a racionální duch je věrný sluha. Vytvořili jsme společnost, která ctí sluhu a zapomněla na dar".

Člověk činí denně více než stotisíc rozhodnutí. Od ranního vstávání, oblékání, čištění zubů, pití, až po lenošení. Každý jednotlivý čin je pro mozek rozhodnutí. Pohybujeme se "automaticky", řídíme auto, aniž bychom pomysleli, že byl k tomu vyslán příkaz z našeho mozku. Pro každý malý a nevýznamný čin běží skrze naše energetické dráhy a nervové cesty příkaz. Když je náš mozek po čase rozhodnutími přetížen a zdráhá se vydat příkaz, předá rozhodnutí našemu břichu. Tím začne naše nevědomá magická práce.

Jednotlivá energetická centra (čakry) vedou energetické vlny a rezonance skrze tzv. meridiány našeho těla, - skrze všechny buňky – a zásobují nás životní energií a sílou prosazení se. Na konci páteře, srolovaná do klubíčka, se nachází naše tělesná „hadí síla“, která je známá také jako Kundalini, životní energie, která čeká jen na to, aby byla probuzena a pohyblivá.

Pokud je k energetické práci probuzena jen Kundalini, vzniká nebezpečí, o kterém mluví mnoho lidí, že energie vychází skrze temenní čakru a způsobuje nepříjemný, úzkostný pocit. Mnozí mluví o ztrátě kontroly nad svými pocity, což vedlo k hysterickému pláči, silným bolestem hlavy nebo nevolnosti.

Po aktivování, probuzení Kundalini je velmi důležité držet pod kontrolou tělesnou a duchovní energii těla (např. jógou), a pomalu ji zvyšovat. Jen tak se může tělo dobře „sladit“ s Kundalini a velmi silnou energetickou rezonancí. Pomalu, krok za krokem, může Kundalini imunizovat a léčit biologické tělo. Kundalini síla pohybuje také magickými energetickými vlnami těla a spojují jednotlivá energetická centra, aby vytvořily podle plánu společný obraz a čin. Jednotlivá energetická centra, která vedou k přípravě, vyměření a k realizaci rituálu, nazýváme Dantien. Přeloženo to neznamená ale nic víc, než energetické centrum.

Tělesná magie – energie se skládá z následujících energetických center, dantienů:

    • kundalini-síla (Radix-Dantie)
    • břišní oblast (Ventris-Dantie)
    • hrudní oblast (Cordis-Dantie)
    • týl – horní oblast (Crinalis-Dantie)
    • čelo, přední linie vlasů (Frontis-Dantie)

V tomto systému se pracuje s pěti symboly odpovídajícími k jednotlivým energetickým centrům. Jejich působením v dané oblasti pak dochází k uvolnění blokád a karmických energií.

Zasvěcení probíhá přijetím pěti iniciací jdoucí po sobě v určitých intervalech.

 

Cena tohoto zasvěcení  4930 Kč

 

Ohledně zasvěcení na dálku se u mne informujte o jeho podmínkách.

Tento systém můžeme zařadit i mezi energie osobního vzestupu a vysokých vibrací.

 

Linie a její mistři

Elisabeth Willebrand

Hana Homolková