Melchizedek

Melchizedek

Melchizedek

Melchizedek je biblická postava, která je popsána v knize Genesis. V této knize je popis nejen řádu Melchizedeků, ale dočtete se v ní i o těch , kteří jej založili.

Slovo Melchizedek znamená celek bratrstva lidí. Toto slovo je z hebrejštiny a je kombinací slov „Mlq“ (král) a „Zdk“ (správná cesta, spravedlnost). Znamená to tedy „král spravedlnosti“.

V přeneseném významu může znamenat také: “správné užívání vědomé mysli a mentálních schopností, navíc byl král Salemu, což by pak mohlo být přeložené jako král míru“.

Řád Melchizedeků - „Priest of the Order of Melchizedek“

Cesta Melchizedeků nás vede skrze inspiraci a učí nás její čisté síly srdce a její užití. Ne k tomu abychom jich zneužili, ale přispěli vývoji lidstva na jeho duchovní cestě.

Učení řádu Melchizedeků se předává lidem, kteří jsou otevřeni pro duchovní změny nového času. Tento metafyzický systém dovede lidi zpět do ráje, který se nalézá především na duchovních úrovní, ne na fyzickém místě.

Egyptští faraóni a kněží chránili tajemné vědomosti, přidávali nové vědomosti ke starým, aniž by je měnili.

Dnes, kdy lidstvo v novém čase dozrálo, se tyto učení zase zpřístupňují většímu okruhu jednotlivců. Na základě změny vědomí lidstva je možné toto vědomí předat zájemcům, aniž by museli procházet nějakými těžkými zkouškami. Učení řádu Melchizedeků je velmi podrobné a nepředává se přímo. Žák dostane ve dvou stupních celkem 19 zasvěcení, které zvýší frekvenci aury a stupeň jeho vědomí. Takto dostane intuitivně přístup ke starým vědomostem, takže jeho intuice jej opět rozpozná a je schopen zasvěcovat druhé do řádu Melchizedeků.

1. Stupeň

1. zasvěcení: Shakti

Shakti přináší lásku, soucit a harmonii do života. Je to speciální dárek od řádu.

2. zasvěcení: Uzemnění

Toto zasvěcení uzemní žáka a posiluje jeho vědomí o realitě.

3. zasvěcení: Duchovní schopnosti

Toto zasvěcení vede k tomu, že budete schopni lépe rozlišovat mezi objektivitou a subjektivitou, čímž se budete dívat na různé situace z nejrůznějších pohledů.

4. Zasvěcení: Komunikace

Pomáhá v komunikaci s duchovními vůdci řádu Melchizedeků.

5. zasvěcení: Integrace pravé a levé hemisféry

6. zasvěcení: Ochrana Alfa až Omega

Tato ochrana může být aktivovaná když cítíte přítomnost negativních energií nebo nebezpečí.

7. zasvěcení: Vývoj sebevědomí

Pomáhá při rozvoji celkového sebevědomí. Vede k duchovnímu růstu.

8. zasvěcení: Vývoj soucitu

Pomáhá pochopit, že všichni lidi jsou sourozenci a tudíž by se člověk k nim měl také tak chovat.

9. zasvěcení: Čištění kauzálního těla

Čištění kauzálního těla je specialita řádu Melchizedeků. Máme 4 jemnohmotná těla. Kauzální tělo je první z jemnohmotných těl, které se orientuje duševně. Toto zasvěcení má dvě funkce

  • pro čistější spojení s Vyšším Já
  • uvolní bloky, které blokují váš duchovní a duševní růst

10. zasvěcení: Spiritualizace čakrového systému

Zvyšuje vibrace čakrového systému, čímž se usnadňuje přístup k vyšším energiím.

11. zasvěcení: Zasvěcení k získání "odvahy"

Odvaha je ta schopnost,že když máte strach dokážete mu přesto čelit. Toto zasvěcení pomáhá rozvinout odvahu nebo ji posílit.

2. Stupeň

1. zasvěcení: Energetizace

Toto zasvěcení pracuje na úrovni aury a obklopuje místa, kde se nachází traumata světelným ochranným štítem. Tímto způsobem se energetizuje fyzické tělo.

2. zasvěcení: Zasvěcení do Světla

Posiluje energetizaci našich vnějších a vnitřních orgánů. Aktivuje velké množství bílého světla za účelem energetizace.

3. zasvěcení: Zasvěcení pro odstranění implantátů

Odstraňuje veškeré implantáty, které nám byly vsazené do našich těl od astrálních bytostí nebo mimozemštanů.

4. zasvěcení: Zasvěcení do meridiánů

Toto zasvěcení uvede vaše meridiány do rovnováhy

5. zasvěcení: Duchovní vzestup

Udržuje auru na vyšší vibrační úrovni, což umožňuje snazší kontakt s duchovními vůdci řádu Melchizedeků.

6. zasvěcení: Zvýšení frekvence mentálního těla

Zvyšuje vibrace aury v mentálním těle a tím umožňuje snazší kontakt s duchovními vůdci řádu Melchizedeků.

7. zasvěcení: Zasvěcení do radosti

Přináší vibrace radosti. Touto změnou vibrací budete přitahovat radost a pocit radosti.

8. zasvěcení: Zasvěcení do koule jasnosti

 

Cena tohoto zasvěcení  7000 Kč

 

Ohledně zasvěcení na dálku se u mne informujte o jeho podmínkách.

Tento systém můžeme zařadit i mezi energie osobního vzestupu a vysokých vibrací.

 

Linie a její mistři

John Armitage

Argenta S. Steuerthal

Marc Stracke

Sabine Bendlin

Karel Putz

Hana Homolková