Mercabah system

Mercabah system

Mercabah system

Merkabah - česky řečeno znamená světelné tělo.

Tento název pochází ze starého Egypta.

Slovo Merkabah se skládá ze tří slov:

Mer - světlo - specifický druh světla,

Ka - duše - značí individuálního ducha,

Bah – tělo - interpretaci ducha v jeho konkrétní realitě.

Merkabah je tedy proti sobě se otáčející pole světla, jež vytváří současně duch i tělo. Je to vozítko, které může používat duch i tělo pro přesun z jednoho světa či dimenze do druhé. Tento aspekt interdimenzionálního vozítka nám dokáže pomoci se vrátit do našeho původního vyššího stavu vědomí a i v tom abychom si rozpomenuli na své dřívější schopnosti. Ve skutečnosti je však Merkabah mnohem více, protože kromě pohybu různými realitami může také realitu tvořit. V tomto systému se naučíte jak se na vše rozpomenout. Tento návrat je naším přirozeným procesem, který může probíhat velice snadno, ale i obtížně, v závislosti na modelech víry, které si každý z nás vytvořil nebo je převzal či zdědil.

Merkabah se rozprostírá přes všechny možné dimenzionální a paralelní vesmíry a může pravděpodobně změnit svoji povahu z elektromagnetické na jakoukoliv jinou potřebnou. Její otisk se nachází všude v přírodě. Jednou z jejích funkcí je tedy fungovat jako vozítko, které umožní vědomí fyzického těla přestup do jiné reality. Avšak tato funkce, a většina dalších možností, je nedostupná, dokud se nezmění něco uvnitř osoby. Merkabah se nachází kolem těla, je jako třídimenzionální geometrická síť, která je spící a nefunkční, a čeká na správný okamžik. Když si vědomí, pobývající v těle, vzpomene na to, že tato geometrická světelná síť zde existuje, a začne měnit určité aspekty sebe sama, dochází k neuvěřitelné transformaci.

Poznání technických vlastností Merkabah, jako je sladění našeho dechu nebo například mentální uvědomění si nekonečného spojení s každým druhem života nestačí. Jeden z nejdůležitějších faktorů je pochopení, poznání a prožívání božské lásky, neboť právě tato láska je primárním faktorem pro to, aby se Merkabah stala živoucím polem světla. Bez božské lásky je Merkabah pouze strojem.

V tomto systému se pracuje s velice jednoduchými afirmacemi, meditacemi a rituály. Je to nádherné, když si dokážete velice jednoduchým způsobem aktivovat svoji Merkabu a tím si pomůžete uvolnit i vyčistit vše, co vám brání vrátit se ke svému prapůvodnímu stavu vědomí.

Kdo může o toto zasvěcení požádat?

Ten, kdo prošel alespoň jednou linií Mistr/Učitel.

Jak zasvěcení probíhá?

Procházíte postupně čtyřmi zasvěceními jdoucími po sobě s týdenními odstupy. Mezi jednotlivými iniciacemi je třeba na sobě pracovat podle pokynů ve skriptech, aby bylo možné pokračovat dále.

 

Cena tohoto zasvěcení  2790 Kč

 

Ohledně zasvěcení na dálku se u mne informujte o jeho podmínkách.

Tento systém můžeme zařadit i mezi energie osobního vzestupu a vysokých vibrací.

 

Linie a její mistři

?

Jan Dobeš

Hana Homolková

    • Magdaléna Doležalová
    • Zlata Hrbáčková
    • Marie Kočárková