Boží pečeť

Boží pečeť

Boží pečeť byla předána Taishe Tauma před několika lety.

Tímto naprosto nečekaným zasvěcením se jí otevřely možnosti netušených hodnot.

V počátcích se směla pečeť předávat jen určitým osobám, nejčastěji to byli mistři učitelé, se kterými aktivně spolupracovala a věděla, že jsou na něco takového připravení.

Později jí bylo uděleno povolení darovat pečeť některým žákům v průběhu klasických zasvěcení. Hlas tedy uposlechla a prováděla pečetění rukou i těm, které viděla prvně v životě.

Dnes lze předávat pečeť širšímu okruhu lidí, kteří o ni požádají.

U každého, kdo projde tímto zasvěcení, tato energie spustí proces transformace člověka v novou bytost. Záleží ovšem na individuální připravenosti a otevřenosti každého, kdo chce s těmito energiemi pracovat.

Energie jsou naprosto odlišné od Reiki.

Světlo a informace, se kterými zde budete pracovat, pronikají až do 12D. Naučíte se aktivovat Boží Světlo, tím obnovíte své spojení s 12D úrovněmi, oživíte tak 12 vláken DNA a změníte své osobní vibrace.

Principem „rozpečetění“ dlaní je aktivace BOŽÍHO SVĚTLA, BOŽÍ ENERGIE, která je nejsilnější a nejčistší formou energie.

Tato síla je tvořivá a uvádí vše v jednotu. Vaším úkolem není energii řídit, barvit, provádět diagnostiku apod. naopak vaší hlavní úlohou při práci s touto energií je nedělat nic a být jen čistým kanálem.

Při práci touto metodou není hlavní pouze "uzdravit se", ale hlavně "vyvíjet se" nejen jako jedinec, ale i jako společnost. To tato "energie" umožňuje.

Kdo může požádat o zasvěcení do uživatelského stupně?

Doporučuji aby tímto zasvěcením prošli jen ti, kteří již mají nějaké zkušenosti v práci s reiki nebo energiemi. Je to proto, že je dotyčný lépe připraven energie tohoto zasvěcení přijmout (nejlépe dva stupně reiki).

 

Kdo může požádat o zasvěcení do mistrovského stupně?

Ti, co jsou již mistři jakékoli linie reiki či energie.

 

Cena zasvěcení  žákovského stupně   1300 Kč
Cena zasvěcení  Mistr/Učitel 1900 Kč
Cena zasvěcení  celé linie najednou  3000 Kč

 

Ohledně zasvěcení na dálku se u mne informujte o jeho podmínkách.

Tento systém můžeme zařadit i mezi energie osobního vzestupu.

 

Linie a její mistři

Taisha Tauma

Karel Zelinka

Rastislav Briestenský

Hana Homolková