Plamen Centrálního Slunce

Plamen Centrálního Slunce

Naše sluneční soustava leží na okraji galaxie. A tak její prozařování Světlem není takové jako kdyby ležela blízko Centrálního Slunce.

Zasvěcením do tohoto systému se vám umožní co nejčistější napojení na Velké slunce za sluncem. Plamen ve vašem nitru začne velmi výrazně zářit a vy se tím budete přibližovat ke své celistvosti- k Mistrovství.

Prací s touto energií se rozvíjí vztah mezi vámi a Centrálním Sluncem.

V tomoto systému se pracuje se čtyřmi velkými Archanděly Centrálního slunce.

Duše se rodí v Centrálním Slunci je individualizovaným božím plamenem. Světlo duše velmi jasně září a je spojeno s Centrálním Sluncem, kterým je živeno.

Čím blíž je duše slunci tím je pro ni snažší žít v souladu s Božími zákony a je nadále vyživováno jejím světlem.

Kdo může být do těchto energií zasvěcen?

Ten, kdo je zasvěcen do mistrovství v jakémkoli systému.

Tento systém se zasvěcuje pouze do Mistrovství a probíhá jednodenním kurzem.

 

Cena tohoto zasvěcení  2000 Kč

 

Ohledně zasvěcení na dálku se u mne informujte o jeho podmínkách.

Tento systém můžeme zařadit i mezi energie osobního vzestupu a vysokých vibrací.

 

Linie a její mistři

Lorimus

Karel Putz

Hana Homolková

   • Pavla Cheníčková - www.padme.cz
   • Ing. Zdeňka Fidlerová
   • Filip Korčák
   • Ivana Mlčůchová
   • Ing. Miroslava Píclová
       Richter Zdeněk
   • Marie Skýbová