Pyramida vědění

Pyramida vědění

Dne 3. 9. 2005 bdržela Angela Grötsch během chanelingové iniciace PYRAMIDU VĚDĚNÍ.

Tímto zasvěcením je vám umožněn přístup jak do Akašické kroniky, tak i vstup a zachování Samadhi-hlubiny.

Zasvěcení navazuje na systém Klíč k vědomí Sfingy a je klíčem ke vzpomínkám a probuzení starého vědění a moudrosti PYRAMIDY VĚDĚNÍ.

Je též spojeno s velkou zodpovědností.

Není možné toto zasvěcení obdržet jen proto „abyste ho měli“, nebo mít jeho prostřednictvím nějaké postranní úmysly (např. manipulace,..).

Zasvěcení proběhne jen v případě, že jste skutečně připraveni a v tom nejčistším úmyslu a lásce k sobě samým a všemu, co existuje pracovat s těmito informacemi a energiemi.

Toto zasvěcení je vždy předáváno zdarma.

Kdo může o toto zasvěcení požádat?

Každý, kdo u mne prošel jednou mistrovskou linií.

Zasvěcuji pouze na dálku, skripta emailem, certifikát poštou.

Ohledně zasvěcení se u mne informujte k dojednání termínu.

Tento systém můžeme zařadit i mezi léčebné energie i mezi energie osobního vzestupu.