Ra-Sheeba

Ra - Sheeba

Ra-Sheeba

Ra-Sheeba je velmi mocnou součástí dosažitelné univerzální léčivé energie.

Jako kolektivní vibrace jsme my, lidé dosáhli požadovaného vibračního stupně a vír informací a energie začal filtrovat. Naposledy to bylo v Egyptě, kdy jsme měli možnost přístupu k této úrovni, když konečně dosáhli tohoto stupně “strážci”. Hlavní představitelé byli připraveni a jediný, který měl sílu toto předat lidem, byl faraón. Po smrti faraóna bylo vše ztraceno. Nyní se tito hlavní představitelé opět vrátili na “jeviště”, jsou opět připraveni tuto energii získat. Tentokrát bude mnohými udržována a bude hodnotnou podporou “vzestupu”. Tentokrát by neměla být zneužita! K tomu nemůže dojít, protože to není jen jedna osoba nebo skupina, která odpovědně tuto energii udržuje. Pokud může tuto energii udržet hodně lidí a jsou schopni prokázat integritu, potom bude nastartován tok energie, jako nikdy předtím. Je to poprvé, kdy se spojila energie “Ra” s “Sheebou”.

“Sheeba” - sexuální, kreativní, radostný výraz LÁSKY, ženská “část” tohoto pilíře univerzální léčivé energie, která vede přímo ke Zdroji.

“Ra” - zdroj z centra Velkého centrálního Slunce.

“Sheeba” ukazuje cestu k “Ra”. Jen pomocí “Sheeby” dosáhneme na “Ra” a najdeme naši pravou stezku domů.

Léčení Ra-Sheeba pracuje přímo na čakrách. Mění naši DNA a elektromagnetická pole. Přitom nás učí spojit se s LÁSKOU. Láska je to, co nám pomáhá kráčet kupředu na všech úrovních.

Je nutné, abychom tuto energii udrželi a umožnili vibracím nás změnit.

Ochraňuj Světlo. Ukaž naše Světlo všem a dívej se, kdo Světlo pozná.

Kdo může být zasvěcen do energií Ra ~ Sheeba?

Ti, kteří jsou Mistři učitelé Reiki, nebo Ti kteří mají vibrace podobné, jako Mistr v některé jiné léčebné modalitě. Intenzita a síla Ra~Sheeba energie je obrovská a jenom Ti, kteří mají Mistrovské vibrace ji mohou snést a pracovat s ní.

Co se stane s člověkem po zasvěcení?

Změní Vaše vibrace, změní barvy Vaší duše a otevře cestu lásce, aby mohla proudit skrze Vaše bytí.

V žákovském stupni se naučíte pracovat s těmito symboly:

 • zklidnění, uvolnění a vyrovnání emocionálního systému těla
 • sjednocení mužství a ženství, příliv lásky a chuti, která bude přijímána
 • denní údržba, zbavení se negativních energií, větší svoboda
 • ochrana těla před zamořenými zdroji
 • na aktivaci lásky - symbol, který zabraňuje vniknout negativním energiím do systému, tak že může být řečeno pouze to, co je pozitivní
 • ten, který vám pomůže pochopit sami sebe (spojení těla a duše)
 • na propojení všech čaker (zapečetí je a spojí tyto centra síly hluboko v nás a také s matkou Zemí)
 • ten, který vyčistí cesty kudy budou procházet léčivé energie
 • symbol, který vám pomůže žít v lásce skrze pravdu
 • ten, který vá pomůže udržet rovnováhu mezi duchovními a materiálními věcmi

V mistrovském stupni získáte:

 • Zasvěcovací postup a oprávnění zasvěcovat druhé lidi.
 • Zasvěcení do Mistrovství Ra ~ Sheeby se liší od jiných tím, že Mistr je zasvěcen do dalších 9- ti léčivých symbolů se kterými může pracovat a léčit jen on sám.

 

Toto zasvěcení ve mně zanechalo nejsilnější zážitek. Nedají se prožitky tohoto zasvěcení popsat, spíše se vše musí zažít. Je to zasvěcení, které jde do veliké hloubky a jeho následné čištění je mnohem intenzivnější v jejich prožitcích.

 

Cena zasvěcení žákovského stupně   5000 Kč
Cena zasvěcení Mistr/Učitel  9000 Kč
Cena zasvěcení celé linie najednou 14000 Kč

 

Ohledně zasvěcení se u mne informujte o jeho podmínkách.

Tento systém můžeme zařadit i mezi vysokovibrační, léčebný i mezi energie osobního vzestupu.

 

Linie a její mistři

Merilyn Bretherick

Argenta S. Steuerthal

Daniela Hills

Karel Putz

Hana Homolková