Serapis Bey

Serapis Bey

Serapis Bey

Srdeční čakra je centrum lásky, podobnosti (vztahu, citového pohnutí), soucitu a výživy.

Jednota (být za jedno) se životem, bezpodmínečná láska, odpuštění, otevřenost a pocit identity, souladu - jsou vlastnosti srdeční čakry.

Pokud je vyzařování této čakry poškozeno nebo zničeno, jsou zesíleny pocity zlosti a zneužití ostatních. Tito lidé nenachází žádné zábrany před znásilněním, incestem (pohlavní styk mezi příbuznými) nebo dokonce vraždou.

Na co má vliv zasvěcení do energií Serapise Bee?

Nanebevzatý Mistr, Serapis Bey je distributor energie lásky a harmonie, ale také disciplíny, respektu a bdělosti. Podporuje mezilidské vztahy a upřímné zacházení s ostatními, stejně tak se sebou samým.

Kdo může být zasvěcen do těchto energií?

Ti, kteří mají již mistrovské vibrace.

Není nutný Mistr/Učitel, stačí stupeň Mistr.

Toto zasvěcení probíhá jednodenním kurzem.

 

Cena tohoto zasvěcení 1900 Kč

 

Ohledně zasvěcení na dálku se u mne informujte o jeho podmínkách.

Tento systém můžeme zařadit i mezi léčebné energie i mezi energie osobního vzestupu.

 

Linie a její mistři

?

Elisabeth Willebrand

Hana Homolková

      • Magdaléna Doležalová
      • Marie Kočárková
      • Petra Runák Babáková