Sirus Lemura

Sirus Lemura

Reiki Sirus-Lemura „získané channeligem“ Robertou Rianadou má co dočinění s Lemurií, Planetou X a Siriusem A+B.

Podle Roberty Rianad je vše, co jí bylo channelingem předáno, založeno na skutečných starých záznamech a spisech.

Lemurie byla v dávnověku zemským mostem mezi Asií a Amerikou. Pro existenci Lemurie neexistují žádné důkazy, ale někde v podvědomích lidí existuje velice reálně.

V knihách okultistů, které jsou opředeny tajemstvím, koluje v tichosti legenda o....Lemurii, která byla velká a dala zrodit slávě Atlantidě.“

Tento systém je rozdělen do tří stupňů.

V prvním stupni jsou tyto symboly

  • Cesta do nevědomí, uvolnění, přivádí vás do těsného kontaktu s planetami meditace a usínání, spojení s andělem (jedná se o anděla ze skupiny Myriaden-1000 božských andělů).
  • Spojení s Universem, uvolnění, bezpečí myšlenek.
  • Otevírá naše srdce lásce, probouzí v nich velkorysost a šíří ji dále, přináší vyrovnanost, soucit, radost ze života, aktivuje srdeční čakru.
  • Hluboké spojení, jako brána k božské lásce, k prosazení duchovních myšlenek a představ, tělesná energie, aktivuje korunní a čelní čakru. Pomáhá dobře usnout.
  • Přináší harmonii, pomáhá vynést kreativitu na denní světlo, rozpouští nevyřešené problémy, přináší radost, mír, pomáhá nám najít cestu ke svému vnitřnímu dítěti.

Ve druhém stupni jsou tyto symboly

  • Navrací víru v Boha, pomáhá při odpuštění sobě samému, při důvěře ve svět, ukazuje smysl života, pomáhá zesílit koncentraci a schopnost učení, aktivuje solar-plexus a čakru třetího oka.
  • Zvyšování sebehodnoty, sebedůvěry, přináší jistotu, dává nám uklidňující síly, vhodný při zvyšování požadavků na sebe samé.
  • Dobrý při meditaci, vyzařuje klid, prasílu sexuality, aktivuje kořenovou čakru.
  • Nový začátek, řešení budoucnosti, spojení s vyšší pravdou, přivádí ke spojení s Universem.
  • Kreativita, sebevědomí, krása, pocit štěstí, tvůrčí síla, aktivuje Muladhara čakru.

Ve třetím stupni jsou tyto symboly

  • Podporuje v nás odvahu, otevřenost, dosáhnutí vyšší úrovně, umožňuje dosáhnout na nejvyšší energetické vibrace pro denní život. Dovádí nás k tomu abychom si uměli nasadit energetickou korunu. Podporuje naší motivaci a schopnost koncentrace. Přináší vyrovnanost a klid se sebou samým.
  • Spojení s hvězdným systémem, teplo a radost, otevírá srdeční čakru, zde můžete „načerpat“ pozitivní energii, pozitivní používání pocitů, veselosti, pocitu štěstí, naplnění milostného života.
  • Klid, podporuje použití pozitivních energií, čistota a síla, jednota s Božstvím, nepomíjivost, věčnost, energie našich duchovních i emočních energií.
  • Dává nám ochranu, důvěru a odvahu, posouvá ducha a duši na vyšší úrovně, dovádí nás k disciplíně a vytrvalosti.
  • Krystalizuje všechno v těle, aktivuje a čistí auru i čakry, uvolňuje, integruje, přivádí k hlubokému vhledu, pomáhá k přenášení síly, posiluje duši, pomáhá nám držet se naděje, optimismu a dívat se šťastně do budoucnosti.
  • Čištění aury. Hojnost, množství, dostatek, hluboký vhled do nitra. Duševní síla, odblokování stresu, stoupá schopnost prosazení se, přímost, podporuje energie center.

Kdo může o tato zasvěcení požádat?

Každý, kdo má mistrovské vibrace jakéhokoli systému.

 

Cena zasvěcení  1. stupně    1700 Kč
Cena zasvěcení  2. stupně  3400 Kč
Cena zasvěcení  3. stupně   5100 Kč

 

Ohledně zasvěcení na dálku se u mne informujte o jeho podmínkách.

Tento systém můžeme zařadit i mezi léčebné energie, energie osobního vzestupu i vysokých vibrací.

 

Linie a její mistři

Roberta Rianad

Margareta M. Hilmmer

Elisabeth Willebrand

Hana Homolková

 
.