Terapie

Terapie

Terapie

1. Vzestup

Projití čištěním touto metodou se vám umožní snadnější vnímání, tzv. "Aha".

Jednodušeji, to znamená přirozeně, či být za jedno se svým Duchem, přijímat energie z Universa ohledně osvobození se z vlivů minulosti a starých karmických vzorců chování a dalších negativních energií, které brání v projevení Bezpodmínečné lásky a Božského Já vašich sabotérů či neochotných částí osobností, které již dozrály ke změně jejich postojů i jejich přijetí na všech úrovních vašeho bytí a chtějí již dospět a převzít odpovědnost za své konání.

Tím se pak stává osobnost člověka více vědomější a celistvější a snadněji si udržuje své vibrace na vyšších úrovních za každé okolnosti.

Délka terapie se pohybuje v rozmezí cca 2 hodiny

Cena není stanovena paušálně, nýbrž individuelně, podle náročnosti a délky, vždy testuji až po ukončení a její rozpětí se pohybuje

od 1000 - 1200 Kč

2. Proces znovunalezení duchovního cítění vnitřní síly

Každý, kdo má určité strachy, fobie, nenávisti, závisti, malou sebedůvěru či cokoli jiného vůči sám sobě, určité situaci nebo vlastnosti  a pod. se může přihlásit na toto čištění (strach ze smrti, strach z chudoby, strach z opuštění, neochota přiznat si pravdu, strach z některých  zvířat, strach z nemocí i úrazů.....).

Tato metoda je založena především na odpuštění, jak vůči tématu, situaci nebo sobě samotnému.

Dochází zde k uvolnění bloků k danému tématu za všechny inkarnace ve všech úrovních vědomí, tělech i jinde, po kterou se s touto tématikou klient setkával a ž k jeho prvopočátku.

Začíná zde proces, kdy je klient postupně svým duchovním vedením nasměrován tak, aby uvolnil všechny své bloky i z buněčného organismu, buněčné inteligence organismu, z myslí, těl i odjinud, aby došlo k úplnému odpuštění z celého jeho bytí a tím mohlo dojít k osobní svobodě a nezávislosti.

Klient pak snadněji nalézá svoji vnitřní duchovní sílu, stabilitu i směr jak se ubírat ve svém životě dále.

Nejčastější  téma u této metody, na které se hlásíte je :

"přijetí a otevření se lásce vůči sami sobě", které je velice důležité.

Kdo se může na toto čištění objednat?

  • každý, kdo má problémy fyzického či psychického rázu
  • lidé se vztahovými problémy
  • ti, co mají potíže ohledně kariéry a práce (bloky na finance)
  • každý, kdo chce na sobě něco změnit a neví jak
Délka terapie se pohybuje v rozmezí cca 2 hodiny

Cena není stanovena paušálně, nýbrž individuelně, podle náročnosti a délky, vždy testuji až po ukončení a její rozpětí se pohybuje

od 1000 - 1200 Kč

3. Čištění priority

Touto metodou se čistí prioritní témata u klienta vybraná jeho Vyšším Já. Někteří neumí nebo nevědomě či podvědomě nechtějí správně popsat problém nebo příčinu problému. Tato metoda je pro ně to pravé. Stačí jen říci, že chcete čistit prioritu a vaše Vyšší Já se o to postará.

Délka terapie se pohybuje v rozmezí cca 2 hodiny

Cena není stanovena paušálně, nýbrž individuelně, podle náročnosti a délky, vždy testuji až po ukončení a její rozpětí se pohybuje

od 1000 - 1200 Kč

4. Odstraňování disharmonické magie

Touto metodou se dají odstranit různé formy magie (prokletí, uřknutí , uhranutí i jiné těžší formy)

Cena za odstraňování magie není stanovena paušálně, nýbrž individuelně, podle náročnosti a délky, vždy testuji až po odvedené práci.

 

5. Chironova astroterapie

Více na www.chironovaastroterapie.cz

 

 

 

Terapie na dálku

 

Všechny výše uvedené terapie, lze provádět i na dálku. V tomto případě je třeba zaslat foto, adresu a údaje data narození na email.

O začátku zahájení dané terapie, je zaslána klientovi SMS zpráva dle předem dohodnutého termínu.

Terapie na dálku pak probíhá stejným způsobem, jako když je klient účasten osobně. Po skončení terapie je vše, co bylo tématem čištění vypsáno pod jednotlivými body a přeposláno v osobní složce klientovi spolu s údaji o výši částky k úhradě a číslem bankovního účtu buď emailem nebo poštou.

Dalším krokem je telefonní rozhovor ze strany terapeutky, jehož prostřednictvím jsou klientovi předány podrobnější informace o průběhu čištění, jednotlivých bodech a mohou být rovněž zodpovězeny jeho případné dotazy.

 

 

Přeji Vám všem, aby Boží láska otevřela opět vaše schopnosti

 milovat a být milováni.