Velmistr Isis Seichim

Velmistr Isis seichim Reiki

Velmistr Isis Seichim Reiki

Je pokračováním mistrovství Isis Seichim  a může jej podstoupit pouze Mistr Isis Seichim. Absolvováním tohoto kurzu získáte zasvěcení do dalších pěti symbolů, které vám umožní větší seberealizaci a vaše schopnosti cítění a intuice se více prohloubí.

Symboly do kterých jste zasvěceni:

  • zesílení a udržení energie (původní síla Isis-Seichim se zesiluje pětinásobně)
  • dodává moc k rozhodnutí o „životě“
  • napomáhá nalezení pevnosti v lásce, ochraňuje všechny,kteří ho používají
  • symbol krásy jehož aplikací prožíváme hlubší propojení a cítění,máme pocity dobra, krásy a pochopení
  • nejvyšší symbol v Isis – Seichim, symbol radosti.

Absolvováním tohoto zasvěcení u mne došlo k většímu otevření se v oblasti srdečního centra a zvýšení schopnosti odpouštění jak druhým, tak i sama sobě.Zvýšila se mi intuice a zrychlil proces uvědomování si. Dnes mám pocit, že ze mne spadly obruče, které mně bránily volně se nadechnout. Cítím se mnohem svobodnější, volnější a šťastnější.

Zasvěcení probíhá jednodenním kurzem.

 

Cena tohoto zasvěcení 6000 Kč

 

Ohledně zasvěcení na dálku se u mne informujte o jeho podmínkách.

Tento systém můžeme zařadit i mezi energie osobního vzestupu a vysokých vibrací.

 

Linie a její mistři

Abu al Adir

Elisabeth Willebrand – Astrytia

Karel Putz

Hana Homolková