Celtic Reiki |   Celtic Wisdom |  

Celtic Wisdom Energy System (Anam Cara)

wisdom

Celtic Wisdom

Systém Celtic Wisdom (Keltská moudrost) je nástroj s deseti symboly.

Tento systém nám předal prostřednictvím channelingu Steve Malcolm.

Při práci s těmito symboly budeme postupně odhalovat vše, co nám pomůže uvidět v nadhledu vlastní prožívání.

Symboly zrcadlí moudrost přírodního a zároveň duchovního národa, jehož energii máme zakódovánu ve svých genech i kořenech a tudíž můžeme využít tuto keltskou sílu i moudrost k rozvoji sebe sama i prospěchu celku.

Možná máte někdy v procesu vašeho vývoje a růstu potíže uvidět sebe sama, uvědomit si svoje přednosti, ale také pochopit, proč se vám opakovaně vrací některé situace, když už na sobě tak dlouho pracujete.

Chtěli byste nahlédnout do vlastní duše, naučit se přijímat sebe i druhé, pochopit výzvy, které Vám život přináší a naladit se na přirozený cyklus přírody, roku či života?

Pokud jste alespoň na jedno z nich odpověděli ano, je tento systém vhodný právě pro vás.

„Anam Cara“ je gaelské slovo, které se překládá jako přítel duše, ale i partner duše.

Přátelství jsou nepochybně stěžejními body našich životů. Partnerství duší vyrovnává sílu či slabost obou a přináší pocit, že můžeme s tím druhým sdílet cokoli.

Přítel duše není berličkou - nepřebírá všechny vaše problémy, jen je s vámi může sdílet, takže je pro něj náklad lehčí.

Prováděním rituálu "Anam Cara" dávali Keltové navenek najevo své vnitřní city k příteli. Jako Požehnání a Dar. Tento rituál ještě prohloubil emoční a spirituální spojení mezi nimi. Spojil je v JEDNO.

Steve Malcolm zde nabízí 10 symbolů, určené právě k tomuto kroku, abychom se se svou duší dokázali spojit v JEDNO a přijali se ve skutečnosti bezpodmínečně takovými, jací jsme.

Zde uvádím význam těchto symbolů:

  • energetický symbol Bohyně ke zvýšení příjmu energie
  • symbol Bohyně přírody, dobře působí v situacích, které se týkají nových energií a přírody
  • symbol ke sjednocení energie Boha a Bohyně v Jedno, dodává božskou rovnováhu a pomáhá najít spojení přírody a vaším místem v Universu
  • symbol ke spojení 8. čakry (Halo) s korunní čakrou
  • symbol vhodný pro uzemnění, zvýší se tok energie z kořenové čakry přes čakry chodidel a propojí se s čakrami Matky Země
  • symbol, který je nositelem ženské energie, přináší klid a mír všude tam, kde je třeba
  • ochranný symbol nebo pro vyrovnání rovnováhy, pomáhá také dostat na povrch hluboko ukrytý potenciál, který v sobě máte
  • symbol k propojení korunní čakry se srdeční čakrou
  • symbol k vyrovnání energií ve všech osmi čakrách, dochází pak mezi nimi k harmonii
  • mistrovský symbol

Kdo může o toto zasvěcení požádat?

Každý, kdo již prošel zasvěcením do mistrovských energií v jakémkoli systému.

 

Zasvěcení do systému Celtic Wisdom probíhá jednodenním kurzem.

 

Cena tohoto zasvěcení  2800 Kč

Ohledně zasvěcení na dálku se u mne informujte o jeho podmínkách.

Zasvěcením do tohoto systému jsem se ještě více přesvědčila o tom, že propojení s Matkou Zemí, se svojí duší i vyšším Já je v dnešní době prioritní. Změny, které se nyní uskutečňují na planetě Zemi pro její záchranu nutí všechny lidi konat změny ve svém chování, myšlení i cítění. Je třeba se více zaměřit na otevírání svých srdcí a odhodit vše nepotřebné a zatěžující. Zasvěcení do Celtic Reiki i do do Celtic Wisdom je především vhodný pro ty, kteří s tím chtějí něco udělat

Linie a její mistři

Steve Malcolm

Alexander Gottwald

Elisabeth Willebrand

Hana Homolková